Ditt namn är frälsning

Jamen, vilka UNDERBARA sånger man kan hitta på YouTube, hörni! Denna gång fann jag en sång med Joshua Aaron som sedan 2008 har lett grupper från hela världen i lovsång med en Bibel i ena handen och en gitarr (ukulele!) i den andra. Denna UNDERBARA sång är väl värd att både lyssna på och SE - den är som en flygande resa över Israel - fantastiskt, smärtsamt vackert! Välkommen till mitt senaste fynd - njut:

Min översättning (inte sångbar):

Vers 1
Det finns ett namn jag åkallar
Det finns ett namn genom vilket jag är frälst

Kör
Frälsning är Ditt namn
Frälsning är Ditt namn

Vers 2
Det finns ett Lamm som bar våra synder
Han blödde och dog så att vi kunde få leva

Brygga
Inför namnet Jeshua ska en dag varje knä böjas
och varje tunga ska bekänna att Han är HERRE

Kör 2
Jeshua är Ditt namn
Jeshua är Ditt namn
Jeshua - inget annat namn
Jeshua

Originaltext:

Verse 1
There is a Name I call upon
There is a Name by which I am saved

Chorus
Salvation is Your name
Salvation is Your name

Verse 2
There is a Lamb who bore our sins
He bled and died so we could live

Bridge
At the name of Yeshua, one day every knee will bow
And every tongue will confess that He is Lord

Chorus 2
Yeshua is Your name
Yeshua is Your name
Yeshua, Yeshua

Filmat av Hananya Naftali
Sång skriven av Joshua Aaron
© 2010 Joshua Aaron/BMI (adm worldwide at CapitolCMGPublishing.com, excluding the UK which is adm by Integrity Music, part of the David C Cook family)

6 apr 2017