Dyrka Inte Solen Manen Eller Stjarnorna

JEHOVAH säger i 5 Mos 4:19-20 "Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Ty Herren , din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del. 20 Men er har Herren tagit och han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skall vara hans egendomsfolk, så som ni är i dag."

Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Ty Herren , din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del. 20 Men er har Herren tagit och han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skall vara hans egendomsfolk, så som ni är i dag.

 

Kristendomen dyrkar solguden

Almanackan bygger på solen.

 

 

Islam dyrkar månguden allah

Almanackan bygger på månen.

 

Judendomen har fastnat för stjärnan

Almanackan bygger på en matematisk formel i väntan på Messias.