FÖRSAMLINGENS RÖTTER

Tror du, liksom jag, att Bibeln är Guds heliga Ord?

Tror du, liksom jag, att den kristna församlingens rötter står att finna i en helt annan mylla än Katolska Kyrkans villoläror? Tror du, liksom jag, att den ortodoxa judendomens människotillverkade stadgar inte heller är kompatibla med Jesus Jeshuas person och undervisning.

Vill du också veta vad Bibeln verkligen, egentligen handlar om, se den röda tråden och slippa känslan av att just dina ärvda religiösa glasögon faktiskt hindrar dig från att förstå vad orden betyder och verkligen vill förmedla. Vill du förstå texterna i deras sammanhang, utan en molande misstanke om att "vad som helst går att bevisa med Bibelns hjälp" om man bara hoppar hit och dit i böckerna och har tillräckligt "smort munläder"? Då delar vi samma längtan.

Mitt syfte är att skriva om vettiga förklaringar till svåra eller missförstådda bibeltexter, visa vägen till källor med levande vatten, sammanfatta andras långa undervisningspass till kortare översikter och berätta om mina egna aha-uppleverlser.

Ibland hittar man skatten i åkern först när man skyfflat bort leran över den, så detta planerar jag också att ägna mig åt. Välkommen att följa med mig på resan till vår heliga tros sanna, historiska rötter :)

Vi börjar med att definiera hur jag egentligen uttrycker mig på denna sida:

HUR JAG SKRIVER

Den bibliska tron har desto mer med det bibliska folket, bland annat det judiska folket, att göra - men är den synonym med judendomen? "Bort det!" som Paulus skulle sagt (på ren svenska ;)). Den som söker sin tros hebreiska rötter och tror att dessa är synonyma med judendomen har hamnat i ett dike, lika djupt och felaktigt som den som tror att den katolska kyrkans lära är sanningens pelare och grundval. Därför undersöker vi ett av religionen Judendomens grundläggande religiösa anspråk, som den faktiskt har gemensamt med Katolska Kyrkan (här skyfflar vi undan lera):

TOG MOSE VERKLIGEN EMOT DEN MUNTLIGA LAGEN

FÖRSAMLINGENS IDENTITETSKRIS