Halleluja, Helig är Du, Gud

Erev Tov, alla läsare!

En SÅ vacker lovsång av Arvid Pettersen som verkligen har tagit tag i min ande, som går att sjunga tusen och en gånger utan att tröttna - varför? För att Han som sången riktar sig till är AMAZING:

 

SVENSK TEXT:

Jag vill tillbe Dig, min Herre.

Du är värdig all min sång.

Jag vill ge Dig pris och ära, söka Dig ännu en gång.

Du förtjänar allt jag äger - Du gav allt Du har till mig.

Jag vill tillbe Dig min Herre, nära Dig.

 

Halleluja, halleluja, helig, helig är Du, Gud.

Halleluja, halleluja, helig, helig är Du, Gud.

 

ENGELSK TEXT:

I will worship you this evening

You´re so worthy of my praise

I am here to give you glory

 

I am here to seek your face

You deserve my full attention

That is what you´re giving me

I will worship you this evening

honestly

 

Hallelujah Hallelujan

Holy, holy are you, Lord

Hallelujah Hallelujan

Holy, holy are you, Lord

 

30 jan 2017