Hallelujah - JEHOVAH är god!

Jag blev så ofantligt glad och uppmuntrad av något som Jason Sobel sade i det sista avsnittet av programserien "Salaam Aleikum" som jag har haft förmånen att översätta och som du kan följa helt gratis och i din egen takt här.

Han sade detta fantastiskt sanna om vår underbare Konung, läs och gläd dig, du också:

Det finns inget mörker i Honom (Gud) överhuvudtaget. Hans helighet också är knuten till att Gud är "tzedek", Gud är rättvis. Gud är rättfärdig och Guds rättfärdighet är Hans helighet  tillämpad i praktiken inom ramen för relationer. Så Gud tar alltid itu med människor på ett rättfärdigt sätt, Han hanterar dem alltid konsekvent med vem Han är till sin natur, för Han är ren och Han är helt avskild från ondska. Han behandlar alltid människor väl.
Han behandlar alltid människor i överensstämmelse med sin godhet. Han motsäger aldrig sina bud. Han motsäger aldrig Guds Ord. Det Gud säger gör Han alltid och det Han ber oss att göra gör Han också. Han ber oss aldrig att göra något som står i motsatsförhållande till Hans natur - Han säger inte en sak och gör en annan!

Det finns inget mörker i Honom överhuvudtaget. Hans helighet också är knuten till att Gud är "tzedek", Gud är rättvis. Gud är rättfärdig och Guds rättfärdighet är Hans helighet tillämpad i praktiken inom ramen för relationer. Så Gud tar alltid itu med människor på ett rättfärdigt sätt, Han hanterar dem alltid konsekvent med vem Han är till sin natur, för Han är ren och Han är helt avskild från ondska. Han behandlar alltid människor väl. Han behandlar alltid människor i överensstämmelse med sin godhet. Han motsäger aldrig sina bud. Han motsäger aldrig Guds Ord. Det Gud säger gör Han alltid och det Han ber oss att göra gör också Han. Han ber oss aldrig göra något som motsäger Hans natur Jag tror att det hänger samman med att Gud är "emet" Han är sanning. Gud inte bara talar sanning, Han känner inte bara till sanningen. Gud är bokstavligen "ha emet" på hebreiska vilket betyder sanningen. Det intressanta med ordet emet på hebreiska är att det är sammansatt av tre bokstäver: "alef" först, "mem" i mitten och "tav" sist.
"Alef" är hebreiska alfabetets första bokstav, "mem" är den mellersta -  och "tav" är alfabetets sista bokstav. För att något ska vara sant måste det vara sant från första början ända till slutet.

Hallelujah, vänner - det finns EN konstant i tillvaron, och Han är konsekvent, pålitlig och enastående! Han är en person, Han har ett namn; JESHUA - ett namn i vilket alla knän en gång ska böja sig JEHOVAH Fadern till ära, - Hallelujah, för Han är godheten personifierad, Han är alltings ursprung, mening och mål!

Jesus, Jeshua - jag är så glad att få tillhöra Dig, av bara nåd och nåd utöver nåd! :D You make me so incredibly HAPPY! Jag bugar mig!

 

Ps. Jag håller INTE med Jason Sobel om allt han säger, men denna gång hade han HELT RÄTT! :D

11 okt 2018