Det går att vara en Andefylld jungfru vars tro har hebreiska rötter!

Kenny Russell - med sin härliga skotska accent - "made my day" i går på sabbatskvällens avslutning!

Det går att vara en Andefylld Jungfru vars tro har hebreiska rötter! HalleluJah! :D

Jag skrev och tackade honom med dessa ord på engelska: "Thank you, Kenny Russell for bringing my pentecostal identity back to me. We can not afford to lose the Holy Spirit, neither the identity of our Messiah (YESHUA IS YEHOVAH John 14:9), along the path of our hebrew roots. The Shabbat and the moedim must be filled with YESHUA's Holy Spirit and His workings - otherwise we risk getting lost in just another ritual religion. Wise virgins have oil in their lamps and extra oil in their jars."

 Översatt till svenska: "Tack, Kenny Russell för att du för min pingstidentitet tillbaka till mig. Vi har inte råd att förlora den Helige Ande, inte heller vår Messias identitet (Jeshua är YEHOVAH Joh 14: 9), längs vägen till våra hebreiska rötter. Sabbaten och högtiderna (moedim på hebreiska) måste fyllas med Jeshuas helige Ande och Hans verk - annars riskerar vi bara att gå vilse i ännu en rituell religion. Visa jungfrur har olja i sina lampor och extra olja i sina krukor."

2 apr 2017