På åsaslovsång.se tillåter jag mig följande skrivsätt:

Israels Heliges namn stavar jag YHVH och använder VERSALER – för Han är helig och annorlunda mot allt annat i universum och bör tydligt utskiljas från andra ord och namn i en text. När jag skriver om Honom skriver jag även: Han, Honom, Sin, Sitt även om det är mitt i en mening. (På min lokala småländska säger man ”hanses” men det undviker jag här ;))

Jag kallar Israels MESSIAS för YESHUA, för detta är Hans riktiga hebreiska namn och Han och FADERN är ett. Men ibland säger jag JESUS också - det är inte alls förbjudet och det var under det namnet jag en gång lärde känna honom - även om det inte är Yeshuas riktiga namn - bara Hans grekiska “alias”. Liksom “Safenat Panéa” inte var Josefs riktiga namn, bara orden för hans egyptiska identitet.

“Min Fader, som har gett dem åt Mig, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur Min Faders hand. Jag och Fadern är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus svarade dem: Jag har låtit er se många goda gärningar från Min Fader. För vilken av dem stenar ni Mig? Judarna svarade honom och sade: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud.”

                                                                                                Joh 10:29-33

 

”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.”

                                                                                                Rom 10:9

Jag tillåter mig som synes att också betona ord genom att kursivera, förstora, förminska eller fetstila, även bibeltexter, utan att alltid skriva: (min betoning) för jag tycker själv att det bara gör texten mer svårläst. I värsta fall gör även kursiveringar och fetstil texten mer svårläst, men det ingår ju då i betoningspaketet, så att säga ;)

När det står “skall” i Bibeln tar jag bort l-en  så det står “ska”. Varsågod :)

Skriver jag om satan eller djävulen använder jag alltid gemener – han är ju ingen storhet, jämförbar med YHVH i något avseende utan faktiskt världens mest ”gemena varelse” så det passar bra på alla sätt, enligt mig ;)

För övrigt vill jag tillägga att ingen teologi på denna min hemsida är huggen i sten. Endast YHVH’S TIO ORD (buden), är av övernaturliga skäl huggna i just sten. Jag är på en resa mot förståelse av mina rötter, mitt syfte är att hålla mig på vägen, men det finns diken på båda sidor och YESHUAS nåd är mitt enda hopp att komma rätt. Det går ju enligt Skriften att vara en oförnuftig jungfru som inte har tillräckligt med ljus över Skriften för att hinna i tid till bröllopet och därmed få räknas som bruden. Jag vill vara vis och därmed få vara en del av bruden.

MIN SYN PÅ ÖVERSÄTTNINGAR

Jag vill betona att när det står att YHVH vakar över SITT ORD i Jeremia 1:11-12 betyder det inte nödvändigtvis detsamma som att “YHVH har vakat över att Hans Ord har varit tillgängligt i skriven form och i sin fulla betydelse, utan fläck och skrynkla, för alla troende, på deras modersmål, i alla tider”. Läs istället sammanhanget så ser du tydligt i samma vers vad det betyder att YHVH vakar över Sitt Ord:

YHVH’S ord kom till mig. Han sade: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd." YHVH sade till mig: "Du har sett rätt. Jag ska vaka över Mitt Ord för att fullgöra det."

                                                                                                Jer 1:11-12

Vi är enormt duktiga på att svänga oss med bibliska begrepp som vi tagit ur deras sammanhang och använder för att förfäkta en egen teologisk uppfinning. Att YEHOVAH vakar över Sitt Ord betyder att Han vakar över att det ska bli som Han har sagt: för att fullgöra det - inte att allt Hans Ord i dess ursprungliga och innersta betydelse alltid har och även nu överförs till oss, i alla våra nutida översättningar.

Tack och lov är Ordet tillräckligt bevarat för att vi ska se Frälsaren och finna nåd, men kom inte och säg att “vi kristna” har den fulla förståelsen av YESHUAS budskap, för då borde denna ändlösa lista över olika samfund i den kristna världen inte finnas: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations

Den heliga Skrift och dess budskap är heligt eftersom YHVH är helig - medan själva översättningen är ett “styckverk” och inte alls heligt på samma sätt. Jag vill inte vara vanvördig mot innehållet, men vid behov undersöker och ifrågasätter jag självklart betydelsen bakom orden  istället för att rakt av okritiskt bara svälja översättningens val av “grundtext” och deras val av ord och formuleringar.

Hade inte vissa människor granskat, värderat och ifrågasatt översättningarna och ibland även de grekiska texter de använt som grund under århundradena, hade sannerligen inte Bibeln sett ut som den trots allt gör i dag. Denna utveckling tror vi naturligtvis att YHVH TZEVAOT (Den Allsmäktige) har styrt över så att även Hans sanna Ord har bevarats någonstans.

Det är däremot inte alltid sant att denna sanning uppenbaras med all tydlighet i alla våra svenska översättningar, som i vissa fall faktiskt döljer sanningen mer än uppenbarar den. YHVH’S vakande i det här avseendet fråntar oss inte varken rätten eller skyldigheten att pröva allt, gräva i Ordet - även dess grundtexter - och att ödmjukt be Honom leda oss i den sanna förståelsen av det.

Att YHVH vakar över Sitt Ord betyder alltså inte nödvändigtvis att varken de grekiska grunddokumenten eller översättningarna är felfria, eller att YHVH’S sanning når fram till de troende i alla lägen - se bara på de MER ÄN TUSEN ÅR då Katolska Kyrkan endast tillät präster att läsa Bibeln och bara predika på latin.

Att “YHVH vakar över Sitt Ord” var nog en klen tröst för dem som levde då, för de såg  ju knappast röken av Ordet under sin livstid. Det skulle inte förvåna mig det bittersta om Vatikanen under sin första tid lade beslag på många fler, äldre texter än de som finns tillgängliga för oss, där den ursprungliga texten är helt bevarad. De hade ju i stort sett monopol på Bibelns texter i över tusen år - glöm aldrig det.

Jag tror också att det var YHVH’S nåd att den dåvarande “kyrkan” sprack i två delar, för i och med det ökar ju chansen att den Östliga Ortodoxa Kyrkan kan ha bevarat fler gamla manuskript, som ännu kan komma fram och bekräfta mer av sanningen.

MIN LILLA ERFARENHET

Under ett års tid har jag arbetat som översättare för den kristna TV-kanalen Himlen TV7 och vet att det går att översätta samma ordföljd på många olika sätt. Särskilt stor skillnad kan det bli eftersom det i talade meningar är översättaren som tolkar och avgör var meningar börjar och slutar - var kommatecken ska sitta (och vems ord som ska prioriteras när folk talar i mun på varandra). Samma svårigheter möter de kristna teologer som vill översätta Tanach (Gamla Testamentet) för den grundtexten innehåller inga komman eller punkter. Dr fnns nt ns ngr vklr mn txtn gr tt ls nd m mn kn hbrsk ch nstrngr sg lt. (Där finns inte ens några vokaler men texten går att läsa ändå om man kan hebreiska och anstränger sig lite ;)

VÅRA TEOLOGISKA GLASÖGON

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att översättaren faktiskt måste ha den rätta bakgrunds- och sammanhangs-förståelsen av vad som sägs för att kunna göra innehållet rättvisa - annars skulle man ju lika gärna kunna klistra in ursprungstexten i google translate och tro att man får en korrekt översättning.

Jag skulle inte vilja grunda min uppfattning om YHVH’S frälsning genom JESUS YESHUA på en bibelöversättning som google translate har gjort. Jag litar inte heller på att teologer och översättare alltid har gjort rätta bedömningar vad gäller informationsförmedlingen de står för. Det gäller att gräva och vara observant. Jag planerar att lära mig hebreiska så snart det går.

Till citat från NT använder jag oftast  Reformationsbibeln som jag verkligen gillar skarpt. Till GT använder jag oftast Folkbibeln, mest för att den har så fantastiskt bra sökfunktion online på www.folkbibeln.net Men även angående dessa båda översättningar gäller, som alltid, regeln:

“There is no such thing as a perfect, ideal, or 'correct' translation.”

― Peter Newmark, Manual De Traduccion / A Textbook of Translation

Därför gräver jag gärna i Textus Receptus, som den svenska ”Reformationsbibeln” och engelskans ”King James Bible” vill vara trogna översättningar av, samt försöker värdera innehållet även i andra textfynd. Intressant att studera är t.ex. Shem Tob's hebreiska Matteusevangelium som ger en något annan bild av livsavgörande, annars mycket svårtolkade bibelställen.

Till exempel Matt. 23:1-2.

Jag är ännu inte extremt välutbildad inom dessa områden, men ett envist intresse och uthålligt grävande, kombinerat med YHVH’s nåd och sanningens Ande räcker långt:

“Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.”

                                                                                                Joh 16:13

Jag förbehåller mig rätten att få ha rätt, att få ha fel och att med YHVH’s nåd hålla mig på vägen.

With a little help from my friends. Jag har ingen kommentarsfunktion, för jag hatar ändlösa ordklyverier, i synnerhet när de ändlösa hårklyverierna har kristna förtecken, men har du vettiga insikter att berika mig och min hemsida med är du varmt välkommen att höra av dig till min mailadress :)

YHVH välsigne dig och bevare dig.

YHVH låte Sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

YHVH vände Sitt ansikte till dig och give dig frid.