Jerusalem - Israels huvudstad

Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad.

Jag förstår verkligen inte varför världen rasar mot detta självklara erkännande. Jerusalem är sedan tusentals år förknippat med det hebreiska folket och det borde vara en självklarhet att erkänna sanna fakta - i synnerhet om man tänker sig att skapa en verklig grund för en kommande fred. Nu har jag såklart svårt att tro på en mänskligt tillverkad fredslösning, eftersom frågan om Jerusalems status är en andlig fråga och hela striden om staden är vår tids största andliga frontalkrock - om och om igen tydligt förutsagd i Bibeln av bland många andra profeten Sakarja 12:

Jerusalems belägring och befrielse

1 En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne: 2 Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. 3 Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. 4 På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Över Juda hus ska jag ha mina ögon öppna, men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet. 5 Då ska Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: ”Jerusalems invånare har sin styrka i HerrenSebaot, sin Gud.” 6 På den dagen ska jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona där det nu ligger. 7 Herren ska frälsa Juda hyddor först, för att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda i härlighet. 8 På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem.

Sorg över den genomborrade

9 På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. 11 På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadad-Rimmon i Megiddopasset. 12 Landet ska sörja, var släkt för sig:
Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Natans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, 13 Levi hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Shimeis släkt för sig och deras kvinnor för sig, 14 alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig.

 

Det är läskigt hur vi som nationer med våra avvisanden av detta erkännande lägger grunden för vår egen undergång. Jag skräms och skäms återigen över att vara svensk - vilket jag sannerligen är i själ och hjärta. Men tron på den falska ateismen har så fullständigt utrotat all kunskap om Bibelns Gud i det här landet att hela folket nu riskerar att förgås i brist på kunskap.

Vi som fortfarande tror på Israels Gud måste kasta oss på våra knän, be och fasta och ställa oss i gapet (där våra folkvalda ledare borde ha stått) och be vår Gud om förlåtelse, annars kommer domen att drabba oss som nation med stark hand. Minns att även vi som tror på Jeshua är inympade i Israel - Jerusalem är alltså även vår huvudstad och ingen liten bifråga för särskilt intresserade religiösa kufar.

Be och fasta alltså. Alla söndagar - säck och aska istället för underhållning och rökmaskiner. Välkommen med i gråten.

12 dec 2017