Jeshua Talade Hebreiska

Många saker som Jeshua sade är väldigt kryptiska och svåra att förstå. En del av dem är vi så vana vid att läsa - och inte förstå - att vi nästan ser dem som "poesi", vackra, men obegripliga.

Som det står på ett hängsmycke jag såg för ett tag sedan och skrattade gott åt:

 Klicka på bilden så kommer du till sidan där du kan köpa detta fantastiska smycke!Jag och min make såg en oerhört intressant intervju som Nehemia Gordon gjorde med en man som heter Roy Blizzard. Rubriken var: "Understanding the difficult words of Jesus" - vilket ungefär betyder: "Att förstå Jesu svåra ord". Det de sade var så intressant att vi genast beställde Roy Blizzards bok med samma titel.

Denna bok visade sig verkligen vara en liten guldgruva :) Första halvan av den ägnas åt att bevisa att Jesus Jeshua faktiskt talade hebreiska, inte arameiska som man får lära sig på alla - alla - pastors- och prästutbildningar (det, och att Israels Gud heter "Jahwe" - vilket är två av skälen till att Michael Rood mycket träffsäkert kallar dessa teologiska seminarier för theological cemeteries, dvs "teologiska begravningsplatser") Vill man bli serverad nedärvda religiösa doktriner är det i dessa teologiska tankebyggnader man ska låta sina tankar stöpas om och gjutas fast. Eller ska man fortsätta ha en tanke som är fri, med Abrahams, Isaks och Jakobs Guds Ord som enda rättesnöre - då kan man hela tiden komma lite längre.

Jag menar naturligtvis inte att man ska odla en otacksamhet gentemot tidigare århundradens troende som ibland fått ge sina liv för att de vågade leva ut sin tro på denne Gud efter bästa ljus och förmåga - bort det - all heder och respekt åt dem - vi glider själva fortfarande på den glasstårta av fördelar som deras gedigna samlande och dokumenterande, formulerande och bevarande (främst av Guds Ord) har skapat åt oss. MEN vi måste också inse att Gud JEHOVAH i alla tider, i varje generation, har utmaningar förberedda åt oss - utmaningar att föra reformationen, förnyelsen - eller med ett rättare ord: återupprättelsen, ett steg närmare ursprungstanken än i föregående generation. Gör vi inte detta vårt jobb blir vi istället, närmast per automatik, en del av den gamla generationens fariseism - den etablerade religiositet som hellre vilar på sina mänskliga lagrar och lagar, än intar utlovade områden som Josua och Kaleb.