Varför kallar jag Jesus för Yeshua?

Namnet Jesus kommer från en transkribering av det hebreiska namnet YH-shua som är sammansatt av de båda orden "YHVH" som är namnet på Israels Gud och "shuah" som betyder frälsning. Namnet betyder således ungefär: "YH är Frälsning" eller "YH Frälsaren".

Jag kallar oftast Jesus YESHUA, för detta är Hans mer riktiga hebreiska namn. Men ibland säger jag även JESUS - det är inte alls förbjudet och det var under det namnet jag en gång lärde känna min underbare Frälsare - även om det inte är Yeshuas riktiga namn - bara Hans "grekiska alias”. Liksom “Safenat Panéa” inte var Josefs riktiga namn, bara beteckningen för hans egyptiska identitet.

"Farao gav Josef namnet Safenat-Panéa och gav honom till hustru Asenat, som var dotter till Poti-Fera, prästen i On. Därefter reste Josef omkring i Egyptens land."

                                                            1 Mos 41:45

Det finns flera versioner av hur människor uttalar namnet Yeshua - de flesta beroende på hur man tänker sig att YHVH's namn borde uttalas: Yeshua, Yehoshuah, Yashua osv.

Vore jag helt säker på hur GUD's namn ska uttalas korrekt skulle jag skriva ut det här på hemsidan, men jag har hört för många övertygade (och övertygande) människor argumentera för helt olika åsikter om hur GUDSNAMNET borde uttalas och känner mig osäker - just för att det finns så många olika, i mina öron likvärdiga förklaringar. Jag pendlar mellan att använda dessa olika uttal (för vi bör ändå försöka uttala det): "Yehovah, Yahveh och Yahuvah" - haha det är inte lätt, men jag tröstar mig med att när en liten bebis försöker säga "mamma" eller "pappa" tycker föräldrarna att det låter URGULLIGT hur det än låter! Så jag pratar på och hoppas att YHVH Själv ska låta det perfekta uttalet klarna även för mig så småningom ;) 

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.

                                                                       Matteus 1:18-25

Eftersom texten är översatt från grekiska missar vi logikennär det formuleras: "Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder." Översätter man däremot från t.ex. det hebreiska Matteusevangeliet blir det tydligt att: "Du ska ge Honom namnet Yeshua för Han ska Y'shuah Sitt folk från deras synder."

Parentes: Rättfärdig enligt lagen = Blodtörstig?

Lägg märke till att det står att Josef var "god och rättfärdig" och inte ville dra vanära över henne genom att i vrede använda lagens bud mot Maria. Mose lag säger att en kvinna som haft utomäktenskaplig sex ska stenas. Detta bekräftar även Yeshua i Johannes 8:4-2. Men Bibeln kallar alltså Josef för rättfärdig när han inte törstade efter hennes blod och ville hämnas hennes förmodade otrohet. Det är mycket intressant. Vi som kristenhet har ju oftare än sällan fått budskapet predikat för oss som om "rättfärdig enligt Mose lag" skulle vara nästan detsamma som "blodtörstig". Skam över oss som gjort så ytliga, självrättfärdiga bedömningar.