Låt därför ingen döma er

Låt oss börja med alla verserna som nämns, Kolosserbrevet 2:13-16, för bättre sammanhang: "Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat."

Innan vi analyserar dessa vers, låt mig också lägga till ett par verser av skäl som kommer att bli uppenbara såsmåningom. För det första: "Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittnens ord ska var sak avgöras." Femte Mosebok 19:15 För det andra, från Nya Testamentet, om du skulle råka ha något emot Gamla Testamentet, så är det inte heller tillämpligt: "Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras." 2 Kor 13:1b (Det finns faktiskt många ställen i hela Bibeln som skapar detta, men dessa kommer att räcka här.)

Nu bekräftar Kolosserbrevet vers 13 att vi var döda i våra synder, men genom Messias är våra synder förlåtna. Vad händer när våra synder är förlåtna? "Skuldebrevet som vittnade emot oss" har utplånats. Det har Messias betalat. Var fanns nedteckningen av denna skuld skriven? Den skrevs ner i boken där alla våra gärningar registreras, det andra vittnet som fastställer vår skuld. När denna skuld är betalad tas den bort från vår berättelse; Vi är nu obefläckade. Det finns nu bara ett vittne! Vi kan inte dödas med bara ett vittne. Vi har nu evigt liv! Messias betalade bötesbeloppet och förstörde därmed konton för våra överträdelser så att de inte längre kunde hållas mot oss!

Det finns en profetisk bild av detta i Numbers 21 i den underliga historien om bronsormmen på polen. I denna passage lär vi oss att Israels folk hade syndat genom att tala mot YHVH (bryta det tredje budet) över maten och vattnet. Som ett resultat skickade YHVH giftiga slangar för att döda dem. Folket närmade sig Mose i rädsla och ånger, och Mose bad för dem. YHVH instruerade honom att göra en bronsorm och sätta den på en stolpe för att folket skulle se på och de skulle inte dö om de blev bita. I bibeln lär den fysiska den andliga. Med andra ord, de som var illa munande till Gud (sanning) blev bita (vilket resulterade i döden), men när de erkände sin synd och kom till honom (ångrade sig inför Gud) gav YHVH ett sätt att inte dö av bettet (frälsning ) som var för dem att se på (ha tro på YHVHs bestämmelse) ormen (representerar den synd som Jesus skulle bli - 2 Kor 5:21) på polen (korset).

Är allt klart nu? Anledningen till att tro på Messias verkar är inte för att lagen blev avlägsen från oss, som någon tro som Colossians 2 lär ut. Frälsning verkar inom gränserna eller parametrarna som fastställdes av Torah eftersom det andra vittnet som behövs för att fördöma oss till evig död, tas bort. YHWH verkar inte utanför sin egen lag; om han inte gör det, hur kan vi då tro att vi borde eller ens kan och fortfarande kallas rättfärdiga? Gå nu tillbaka till undervisningen igen och se om det är mer meningsfullt med detta i åtanke.

För vad det är värt är SDA, trots att det har några liknande åsikter om Gamla testamentet (som att hålla sabbaten), inte detsamma som hebreiska rötter som inte är en beteckning med stiftelser i en enda pastor eller församling. Se fliken "Om oss" högst upp för att lära dig vad vi tror med 119. Du är helt korrekt, när någon bestämt att de tror på något och gräver för att hitta stöd för det (det här är eisegesis), är det väldigt svårt att släppa det på allvar och bara söka Sanning. Jag vill uppmana dig att överväga att det fungerar två sätt och återspeglar i slutändan vårt hjärta. 119 fungerar väldigt svårt att leva med vårt motto "testa allt, håll fast vid det som är bra" - 1 Tessaloniker 5:21. Vi önskar dig det bästa i din resa mot att känna Jesus (Yeshua) bättre och leva mer som Han.

"Ordförandeskrifterna" är listan över brott som begåtts mot staten (dvs. Rom), som spikades på korset av den som utfördes. Sha'ul använder detta som en analogi för att säga att det var våra synder som var spikade mot Yeshuas kors / utförande, inte Torah!

 

Vårt tag är att gnostikerna hade ett problem med festdagar eftersom det fokuserade på att äta. Gnostiker skulle finna att äta ondskan eftersom det går ut på det fysiska. Något som är fysiskt i deras sinne är ont. Paulus påminner kolosserna om att festdagarna inte kan vara onda, och låt inte gnostikerna döma dig för att hålla dem, för beviset är att festdagarna är en skugga av vår Messias, och han är substansen eller den fysiska verkligheten hos dessa skuggor . Med detta menar vi att vi ska hålla festdagarna och sabbaten eftersom de pekar på vår Messias ... därför är de inte onda, för att Messias är ond, vilken självklart är han inte.