Matlagarna; Blod och Mjölk

Som jag förstår det stod förbudet mot att förtära blod direkt i motsats till en hednisk ritual till falska gudar där hedningarna samlade blodet från djuren och faktiskt drack det. På samma sätt var förbudet mot att koka en kalv i sin moders mjölk ett förbud mot en annan hednisk ritual där de bokstavligen gjorde just detta som ett offer till Molok, för att sedan äta offret.

Undersök och Verifiera