RÄTTFÄRDIG=BLODTÖRSTIG=SANT?

Denna sida är under konstruktion...

Rättfärdighet. Vi hör ofta från våra predikstolar att Gamla Testamentets Gud skulle vara helig, rättfärdig, hämndlysten och blodtörstig (öga för öga, tand för tand), medan Nya Testamentets Gud skulle vara snäll, kärleksfull, förlåtande och god (bed för dem som förföljer er). Är verkligen "rättfärdig" detsamma som "blodtörstig"? Om detta ämne ska jag snart börja kommentera här:

RÄTTFÄRDIG=BLODTÖRSTIG=SANT?