Sakarjas kärnvapenkrig

 Michael Rood talar i dettta YouTubeklipp om Sakarjas förestående kärnvapenkrig.

Förstår man engelska är detta (mig veterligt) (tyvärr) den mest aktuella undervisning man kan lyssna på.

Från 31:32 och framåt:

 

 

Bibelord och anteckningar från detta avsnitt:

2 Petr 1:14

"för jag vet att jag snart ska lägga av mig mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. 15 Men jag vill göra vad jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska minnas detta.


16 Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17 Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten : "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.
 19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning . 21 Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.


(Kap 2)

1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. ...I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.


Jer 23:32-34

32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger Herren. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger Herren.

33 När detta folk eller en profet eller präst frågar dig: "Vad är Herrens tunga?", skall du säga dem vad som är den verkliga tungan. Och jag skall kasta bort er, säger Herren .

34 Den profet eller präst eller den av folket som säger " Herrens tunga", den mannen och hans hus skall jag straffa.

 

Sakarja 5:3

3 Då sade han till mig: "Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift.

Hebr.11:37

37 De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade.

Jes 17:1

1 Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Jesaja 66:8

Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar?

Joel 2:31

Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Sak 5:7
"Det är en sädeskorg [torarulle]" svarade han och tillade: "Så förhåller det sig med dem i hela landet." 
7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna [en eld] satt mitt i korgen.”

 

Kvinna = Aishah = אישה

Eld = Eishah = אישה

 

Sakarjas bok har inga vokalprickar. Masoreterna (https://sv.wikipedia.org/wiki/Masoreter) gissade fel prickar. Även de hebreiska manuskript som har prickar utgår från denna felgissning.

 

Sak 5:1

1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. 2 Ängeln sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred."

 

Detta är en scud-missils exakta mått. https://sv.wikipedia.org/wiki/Scud

Alla mått är som de  som användes i Salomos tempel ”kungliga egyptiska” alnar.

”Bredden” är missliens omkrets = 10 alnar / Pi.

 

Sak 5:3

3 Då sade han till mig: "Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift.”

Stjäl = i sammanhanget är det dem som stjäl MINA ord från varandra

eller "svär i MITT namn" = profeterar falskt.

Efa är en måttsats, en kruka eller en korg där man mäter upp (ca 40 liter).

 

Sak 5:7

 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna [en eld] satt mitt i korgen.

Sak 5:8

Han sade: "Detta är ondskan." Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen."

 

(Blyet hindrar strålningen från att skada någon runtomkring.)

Den har en "ond eld" i sig. Den tillintetgör husen inklusive virke och stenar och stannar kvar i huset. YEHOVAH sänder denna.

 

Sak 5:9

9 Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken.

 

Två eldar som flyger som en stork (=svävar utan att flaxa).

 

De lyfte upp korgen [behållaren] mellan jorden och himlen.

10 Och jag sade till ängeln som talade med mig: "Vart skall de föra korgen?"

11 Han svarade mig: "Till Sinears land för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats."

 

 

Sinear = Iran, Irak, Syrien.

Ryssarna är i Syrien och har nyligen skrutit om att de där har en stridsspets i en scudmissil som kan jämna en yta stor som Texas med marken. 60 000 missiler är riktade mot USA från Syrien.

 

Sak 6:1

Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar.

 

Koppar är en människotillverkad metall.

Fortsättning följer här nästa vecka: Michael Roods YouTube-kanal

1 jan 2017