The truth is a terrible thing but not compared to falsehood.

Shalom :)

Jag har lyssnat en del på Jordan Peterson på sistone och i dagens videotitt fällde han en kommentar - på tal om hur man bevarar sitt äktenskap - som är SÅ sann och värd att begrunda, inte bara ur äktenskapsaspekten. Han sade:

"The truth is a terrible thing but not compared to falsehood."

Översatt till svenska: "Sanningen är en fruktansvärd sak, men inte jämfört med lögn." Detta är ju sant på flera nivåer, för den sanning jag genast kommer att tänka på är "sanningen personifierad i Jeshua Messias" (Jesus Kristus) som ju är rent förfärande förskräckande på flera plan.

Dels för att Han påstår att "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (frid, evigt liv i helighet och glädje) utom genom mig!" - ett påstående som i sig självt är helt HUTLÖST - om det inte är sant vill säga - då är det istället både förfärande förskräckande och av oändligt ovärderlig betydelse. OCH därmed intellektuellt oförsvarbart att inte begrunda på djupet.

Dels eftersom vi människor då - per definition - är helt utlämnade åt denne Messias godtycke, eftersom Han påstår att alla människor ska dömas en gång och att det är Han själv som ska vara vår domare. Är detta sant är det inte bara gruvligt nonchalant att inte utvärdera Hans person och ord på allvar, det är rätt och slätt korkat :)

Den fina biten är att: trots att JEHOVAH är DEN förskräckande, helige och allsmäktige Domaren, har Jeshua, Jesus visat Faderns rätta ansikte, Hans hjärteinställning till oss - den Gud som utger Sig Själv för oss med en oändlig, utgivande kärlek - haha, Jeshua kommer de facto som prinsen på den vita hästen och räddar den väna jungfrun som Han sedan tar till sin brud; från den onda draken egot och dess påhejare satan. JEHOVAH i Jeshua är således allt en sjuk och tröstlös mänsklighet kan önska sig.

OM man inte är stolt, högmodig, osmart, självcentrerad, sin egen gud, tillber andra människor och deras åsikter och är intellektuellt våldtagen av det heliga, allsmäktiga skolsystem som mer eller mindre indoktrinerar sina arma fångar till att tro att Gud är en saga för mindre begåvade, icke upplysta trasiga individer utan förmåga att tänka självständigt - just den sorts slutprodukter som hela det socialistiska utbildningssystemet är konstruerat att producera; knappt längre mänskliga, massproducerade robotar som alla tycker likadant och står ordentligt på led med mössan i hand.

Förstår du inte vad jag menar? se gärna denna video så blir allt tydligare :)

Det är skrattretande att vi tror att skolsystemet lär oss att "ifrågasätta och tänka kritiskt" - men den som ifrågasätter "fel saker" - som evolutionsreligionen, den mänskliga rättigheten att döda småbarn och snart även gamla och döende, eller den numera allt genomsyrande genusvansinnesindoktrineringen, d.v.s. lögnen - blir utskrattad och betraktas som oförmögen att tänka själv, eller i värsta fall rentav ond. För man får bara ifrågasätta och tänka kritiskt angående saker som vänsterliberalismen ifrågasätter: "kyrkan", Gud, en absolut sanning och därmed förknippad absolut moral för t.ex. sexliv och samhälle. Gör man bara detta får man "A" och kan läsa vidare till professor :) Det enda vi lär oss i skolsystemet är att tänka och tycka som "alla andra" - vilket gör oss till det mest likformade (roligt ord det där - "lik-formade") folket på denna jord. Om jag får överdriva lite - och eftersom det är min blogg så får jag ju det :)

Alternativt får man skola om sig via internet.

Jaja, nu har jag rasat av mig lite - med tillönskan om en underbar sabbat :)

1 jun 2018