Tog Mose verkligen emot den muntliga lagen?

När vi upptäcker våra kristna rötter i den hebreiska myllan och påbörjar resan tillbaka till dem finns många fallgropar som det är viktigt att inte trilla ner i.

En av dem är den ortodoxa judendomens fallgrop där man lägger sig till med en livsstil som inte är grundad på enbart Tanakh, alltså Gamla Testamentets böcker, utan även på den ortodoxa judendomens muntliga lag, Mishna. Denna muntliga lag lär man att Mose tog emot av YEHOVAH på berget Sinai samtidigt som han tog emot Torahn, som lagens tavlor (med De Tio Budorden) är en sorts "innehållsförteckning" över. 70 äldste steg vid ett tillfälle också upp på Sinai och då menar man att även dessa 70 tog demot denna "muntliga lag".

Problemet är egentligen oerhört lätt löst, eftersom Mose själv säger: "...och Han tillade inget mer" när han i 5 Mos återigen räknar upp de tio "budorden" och avslutar i vers 22 med:

"Dessa ord talade YHVH med hög röst till hela er församling på berget, ur elden, molnskyn och töcknet, och Han tillade inget mer. Och Han skrev orden på två stentavlor som Han gav åt mig."

Problemet är att den Ortodoxa Judendomen likt Katolska Kyrkan hävdar att deras muntliga tradition väger lika tungt som själva Bibelns Ord - ibland tyngre.

Är vi inte medvetna om denna distinktion är risken enormt stor att vandringen tillbaka till de ursprungliga, bibliska rötterna avslutas med en skräll i den ortodoxa judendomens dike. Därmed fastnar vi i en religiös villfarelse som är precis lika felaktig och allvarlig som katolicismen. Enligt min egen ödmjuka åsikt är det i så fall snäppet bättre att bara fortsätta vara en vanlig kristen protestant, även om vi måste se allvarligt på att inte heller detta håller i längden, för vi kan bygga vår tro på Luther, William Booth eller Lewi Pethrus lika lite som judarna kan bygga sin på Simon Bar KochbaRashi eller Maimonides. Det enda vi bygger är då är ytterligare en religiös pyramid, eller ett religiöst Babelstorn, fast med "kristen etikett".

Vi söker ju inte efter våra kristna rötter för att vi vill förlora den frihet Jeshua/Jesus så dyrt har köpt åt oss utan för att vi vill hitta vår tros verkliga rötter. Detta är en viktig identitetsfråga.

MEN det finns judar som vi faktiskt i hög grad kan identifiera oss med, även faktiskt sådana som ännu inte har insett att Jeshua är varken Profeten som Mose sade skulle vara "lik mig" eller Messias, nämligen den keraitiska minoriteten i Israel. De förkastar helt judendomens muntliga tradition och håller sig oavkortat till Tanakh, som alltså innefattar Torahn, psalmerna och profeterna - alltså det vi kallar "Gamla Testamentet". Teologimässigt står de alltså närmast de av oss kristna som vill hålla oss till "bara Ordet".

En fin representant för de keraitiska judarna är Nehemia Gordon, välsignade man, vars fantastiskt begåvade, renhåriga undervisning har stärkt mig enormt i min tro på Jeshua :D

Här är hans, alltid högintressanta, hemsida.