TV-inpelning i Finland (fast mest Israel)

 

Som bekant arbetar jag till vardags som översättare åt en finsk TV-kanal, närmare bestämt Heaven TV7 som än så länge bara sänder sina program via internet (i Sverige). Annars finns kanalen i Finland, Estland och Israel, sedan ca femton år tillbaka. Det är en varmt kristen TV-kanal med dagliga Israelnyheter som specialinriktning.

Varför behövs dagliga nyheter från just Israel, undrar kanske du? Jo, alltsedan förintelsens och andra världskrigets slut har det funnits en enda judisk stat på jorden - Israel. Staten bildades 1948 i samband med att Storbritannien drog sig tillbaka från det område som då kallades "Brittiska mandatet" i Mellanöstern. Britterna drog sig tillbaka från detta stora område i omgångar och flera suveräna stater bildades allteftersom, bland annat Jordanien (som inte funnits innan) och alltså även Israel 1948. Att detta hände är ett av vår tids stora mirakel. Att Israel sedan har överlevt, omgiven av stater som genast förklarade krig mot dem är ett ännu större mirakel, minst sagt.

Tyvärr är det så att judehatet som möjliggjorde Förintelsen inte har avtagit med åren utan istället tagit ny fart och likt ett virus antagit nya former, det kallar sig numera för bl.a. "antisionism" och rättfärdigas med förklaringen att man inte hatar judar, bara är emot sionism (som betyder att judarna nu återvänder till Israel, som de längtat efter i snart 2 000 år, undan färsk förföljelse i t.ex Ukraina) eller så faller man in i de rabiata palestina-kramarnas stridsrop: "Israel är en apartheid/förtryckarstat"). Detta sagt om Mellanösterns ENDA demokrati där män och kvinnor av alla invandrande nationaliteter har lika rättigheter enligt lagen, vilket är betydligt mer än man kan säga om alla, alla, alla Israels grannländer.

Sverige är ju som bekant ett av de länder i världen där man bara får saluföra en åsikt i taget, den enda "rätta" åsikten. Svensk medias rätta åsikt är att "Israel har fel". Oavsett vad som händer rapporteras allting ur denna synvinkel. Därför, för att göra denna långa historia lite kortare, behövs dagliga Israelnyheter som balanserar denna mycket enögda syn på händelserna i Mellanöstern. Vore det så att medias rapportering var balanserad skulle inga dagliga nyheter ur kristen, positiv synvinkel behövas. Då skulle var och en få den kritik de förtjänar och ibland förtjänar naturligtvis även Israel negativ kritik. Men i nuläget behövs det oerhört mycket i stort sett enbart positiva nyheter från Israel för att balansera upp "Judenfrei-kritiken" som Israel svartmålas med av svensk media. Vi vill ju inte att Förintelsen återupprepas i nationsformat, eller hur?

Oj, så långt det här blev! Jag skulle ju berätta om TV-inspelningen. Jo, Heaven TV7 har bestämt att deras personal ska få göra egna program och berätta om sina liv, sin tro och sin infallsvinkel på saker. Programmet ska sändas en halvtimme i månaden (VÄRSTA STORSLAM; JU;)) och efter att jag skickat mina egenhändigt ihopaknåpade sånger till min chef för provlyssning, återkom hon med meddelandet att jag var välkommen att spela in dem efter personalmötet i Helsingfors i slutet av juni. Så nu närmar det sig :D Alla ni som, liksom jag tror på Israels Guds Son, mest känd som Jesus, världens mest enastående underbare Frälsare, får gärna be för mig att allt går bra. Jag meddelar när första programmet sedan sänds :)

Have a nice änd välsignad DAY everyhopa! Krejm - Åsa

 

16 jun 2014