Palestinska skolböcker förespråkar krig mot judar

Norges förre utrikesminister Børge Brende stoppade i fjol ett bidrag till ett kvinnocenter som uppkallats efter den kvinnliga terroristen Al-Mughrabi, som mördade 30 personer på en buss 1978.

Nu verkar det som om antisemitism och förhärligande av terror och terrorister inte bara sker på ett enda kvinnocenter, utan är ett kontinuerligt tema i grundskolorna.

Palestinska skolböcker hävdar att judarna inte har någon historisk koppling till landet och att staten Israel inte har rätt att existera, varför våld och terror för att döda judar i syfte att utrota Israel är legitimt.

Över en miljon barn och ungdomar utsätts för denna propaganda.

Samma antisemitiska skolböcker används även i de 370 skolor som drivs av FN:s organisation som hjälper palestinska flyktingar från 1948 och deras efterkommande, UNRWA.

Den nya norska regeringen anger i sin nya deklaration att regeringen "inte stöder organisationer i de palestinska områdena som uppmuntrar till våld eller främjar hatiska uttryck, rasism eller antisemitism."

Då finns det bara en sak att göra: Stoppa all finansiering till den palestinska myndigheten (PA) och UNRWA, och kräv att läroböckerna skrivs om.

PA har länge försökt att bli en medlem i FN. Då borde PA arbeta för FN:s mål: "Utveckla vänliga relationer mellan nationer grundade på respekt för principen om folkens lika rättigheter" (artikel 1). Tyvärr är det inte så. Rapporten från "the Center for Near East Policy and Research" visar att antisemitismen bedrivs på fyra områden:

Avlegitimering

Israels namn syns inte i böckerna, istället används "den sionistiska ockupanten". Etableringen av Israel år 1948 kallas "ockupationen av det palestinska territoriet". Kartorna visar att Israel inte existerar. "Palestina" består av Västbanken och Gazaremsan plus hela dagens Israel. Barn så små som i andra klass får i uppgift att färglägga detta "hemland" med den palestinska flaggan.

Historieförfalskning

Ingenting är skrivet om någon judisk närvaro i landet under tusentals år. Indoktrineringen börjar tidigt: I andra klass lär sig eleverna att Haifa är en av de palestinska kuststäderna. I tredje klass lär sig eleverna att "Jerusalem är en arabisk stad byggd av våra arabiska förfäder för flera tusen år sedan". Den nuvarande förekomsten av judar i Jerusalem presenteras som en aggressiv handling mot stadens arabiska karaktär. Jaffa sägs vara byggt av arabiska förfäder sex tusen år tidigare. Tiberias är en palestinsk stad. Judiska heliga platser är "muslimska, ockuperade av sionisterna."

Demonisering

Relationen till judarna rättfärdigas religiöst: judarna respekterade inte avtalet med Muhammad, så det var nödvändigt för muslimerna att bekämpa dem. De är ociviliserade och barbariska, de kom utifrån, fulla av fiendskap och hat och invaderade landet utan tillstånd. Utan tillåtelse? FN rekommenderade i november -47 att området skulle delas upp i en judisk och en arabisk stat. Judarna sade ja, de arabiska staterna sade nej. Detta nämns inte.

Det som skrivs är tvärtom att ockupationsmakten släpper ut horder av galtar för att förstöra palestiniernas grödor. Israel presenteras således som ett existentiellt hot. Att offra blod mot dessa "onda" är därför en helig, nationell rätt enligt läroböckerna.

Krigsindoktrinering

Böckerna presenterar inte fred med Israel som en möjlighet eller ett mål. Det Mahmoud Abbas säger om en tvåstatslösning är alltså ihålig propaganda. Böckerna propagerar för våldsam kamp. Först ska de områden som togs 1967 befrias, sedan; hela Israel. I tionde klass, grundskolans sista år, får eleverna lära sig att jihad är bra i Allahs ögon, och att bli martyr är det högsta som en muslim kan uppnå; till och med en religiös plikt. Terroristen al-Mughrabi görs till en hjälte.

Slutsats

År 2016 tilldelade Sverige PA 490 miljoner kronor i samarbetspengar och humanitärt bistånd. Att ge pengar till en regim som systematiskt lär barn och ungdomar hat, våld och terror samt betalar fängslade terrorister och deras familjer kan inte rättfärdigas moraliskt. Det svenska utrikesdepartementet bör omedelbart avbryta penningöverföringar till PA och UNRWA.

 

Artikeln översatt från engelska, med ändrade uppgifter under "Slutsats" så att texten handlar om svenska uppgifter istället för norska. Originalet finns här: Behind The News In Israel

Här finns ännu fler artiklar om detta ämne på svenska.

30 jan 2018