UPPROP OM BÖN OCH FASTA FÖR SVERIGE

Vi vet alla att svensk kristenhet borde bosätta sig i säck och aska tills ogudaktigheten - som har gått så långt i både de egna leden och i landet - utplånas av Guds ingripande i vårt land, på det sätt Han själv beslutar.

Vi vet att JEHOVAH står på tå och vill ösa sina välsignelser över oss - det är våra synder som skiljer oss från både Honom och från varandra. När jag själv började denna bön och fasta i augusti 2017 hann det gå två sådana söndagar - sedan fick jag och min make plötsligt döpa SJU personer till Jeshua utan att vi själva rört ett finger för att åstadkomma detta! Birger Skoglund ropade för några år sedan ut att elden redan brinner över Sverige; från JEHOVAHS sida är det klart - HAN VILL FÖRVANDLA SVERIGE.

Men vad vill vi?

Låt oss som fotfolk tillsammans utlysa landsvid bön och fasta i säck och aska VARJE SÖNDAG från soluppgång till solnedgång tills landet och folket har förvandlats så i grunden att vi kan bocka av väckelsens effekter både i svenska dagstidningar och i Svea rikes lag, en efter en. Varför söndagar, frågar du. Jo, för söndagar är veckans första dag och vi bör ge JEHOVAH förstlingen av vår tid. Lördagar är veckans sista dag - DÅ är det sabbat, glädje, övning inför Lammets bröllopsfest, tid för helande och helig sammankomst.

Detta kan inte organiseras uppifrån något Babelstorn av mänskliga hiearkier utan måste börja med oss som redan är ingenting. Kristenhetens "herdar" är i lika stort behov av omvändelse, säck och aska som alla vi andra. Jeshua är församlingens enda huvud. Jag börjar med mig. Du börjar med dig. Ner på knä och fasta i ensamhet tills först du själv och sedan vi alla tillsammans hör JEHOVAHS röst om vi vill det eller ej. Törs du bli en banbrytare inom bön och fasta trots att ingen mer än Israels Gud ser dig där du ber i din garderob? Daniels bön är en bra utgångsbön:

O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det i dag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i alla andra länder, dit du har fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig.

Ja, Herre, vi med våra kungar, furstar och fäder måste gömma våra ansikten i skam därför att vi har syndat mot dig. Men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens, vår Guds, röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare profeterna.


Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse och den ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag. Vi hade ju syndat mot honom.
 Han höll sina ord som han hade talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka komma över oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. I enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte blidka Herren , vår Gud, genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, ty Herren, vår Gud, är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi hörde inte hans röst.


Och nu, Herre, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än i dag: Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga.
 Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till smälek för alla som bor omkring oss.

Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja - för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn."

 Shabbat shalom!

15 sep 2017