Väger påvekyrkans åsikter tyngre än Guds Ord?

 

"Den katolska tron bygger på Bibeln, traditionen, kyrkans trosbekännelse och lära genom 2000 år och hennes gudstjänstliv och liturgi."

Hämtat från katolska kyrkans svenska hemsida 26/3 2018

Lägg märke till att katolska kyrkan benämns som en "hon" i texten. Detta är ett riktigt sätt att benämna alla kyrkor på, då även i Bibeln använder en feminin form om dem.

Guds tanke är att den troende församlingen ska vara "en trogen hustru".