Varför sjunger jag

ATT JAG SJUNGER...

...beror inte på att jag tror mig vara "världens bästa sångerska" utan för att det finns EN värd att sjunga om, EN värd att spela för och Hans namn är Jesus/Yeshua!!!

Hans frälsning är enda skälet att skriva, sjunga och offentliggöra mina sånger. Berodde aktiviteterna på något annat kunde jag lika gärna vara tyst och lägga ner. Basta!

Men ååh, vad Jesus/Yeshua är värd att sjunga om, att jubla över och hänge sig åt! Hans är riket, makten och äran i evighet - amen! :)

Honom kan vi jubla över många timmar i sträck och ändå känna att glädjen aldrig vill ta slut. Välkommen att delta!

Detalj av min ännu helt ofärdiga sabbatstavla :)

Detalj av min ännu helt ofärdiga sabbatstavla :)

"De sade med hög röst: Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och pris och lovsång. Och allt skapat, som är i himlen och på jorden och under jorden och de som är på havet, och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter."

                                                   Upp 5:12-13