Yeshua Messias/Profeten

1:04:50 Vilka Skrifter är användbara för tillrättavisning, rättfärdigt liv mm...: